Cụm Server Phục Hưng | TEST: 12/02 - OPEN: 14/02

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ - DARK HORSE

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 15439] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 4126] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 8242] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 59324] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 5139] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 3246] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 3579] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 5281] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 3529] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 3386] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 3918] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 4473] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 4333] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 5353] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 5965] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 5507] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 6751] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 5921] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 4889] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 15444] 01-05-2016