Cụm Server Phục Hưng | TEST: 12/02 - OPEN: 14/02

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1482] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 718] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1377] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 722] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 683] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 701] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 501] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1097] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 516] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2071] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1106] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 514] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1180] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1288] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 8757] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1210] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 969] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2323] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 3226] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3462] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1771] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 2400] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1829] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 2641] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 3000] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 3650] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 3035] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2119] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 3956] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 2893] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin